Maaslandia

Maaslandia

Info
Opgericht: 1943 (Ward Trips)
Kleuren: Rood / Groen / Wit
Clubcafé: Ambiorix
Regio: Maasland
Facebook: http://www.facebook.com/Maaslandia

Clublied
Dat heerlijk land
Langs de Maas neergeleid
Ons enig tehuis
Ons trouwe gewest,

Onze enige troost
Bij blokus of buis.
U begroet ons broederband
Lieflijk land der Maas.

Keerzang
Het land van de Maas
En de “Hollandse grens”
Dat is onze heimat,
ons thuis.
De stoere zonen van de Maaskant
Ja,
dat is Maaslandia – a – a,

Dat is Maaslandia

Wij blijven U trouw
Uw vallei,
ons verbond,

Wij zonen van U!
Wij blijven vereend
Rond ons Limburgse gouw,

Zo later als nu!
Klink het glas,
En leve lang
Ons studentenras.

Keerzang

Geschiedenis
Uit de geschriften van de stichter zelve kan opgemaakt worden dat Moeder Maaslandia vermoedelijk ter wereld gebracht werd in oktober 1942. Eduard Trips was de vader, moeder en vroedvrouw van dit oorlogskind dat de studenten groepeerde uit het milieuvriendelijke gebied tussen de kronkelende Maas en de “Berg van As”, gaande van Geistingen tot Smeermaas.

Als clubkleuren werd gekozen voor rood – groen – wit met wit als hoofdkleur en de linkerhelft van het schild toonde een eikel boven golvend water terwijl de rechterhelft ingevuld werd met de clubkleuren en de zirkel. Aanvankelijk was de nieuwgeboren club behept met allerlei kinderziektes doch in 1946 belandde in de Petermannenstad Leuven een generatie Maaslanders die “geschiedenis” zouden schrijven in het Leuvense studentenmilieu. Tot hun eerste studieontwerpen behoorden de tot op heden toegepaste concept van “clubavonden” . Helaas vielen tijdens de examen-schermutselingen vele slachtoffers waardoor de rangen fel uitgedund werden. Het waren moeilijke jaren maar plots kwam de wedergeboorte.

Francis Huysmans werd tot preses verkozen en Maaslandia stond weldra bekend als een der beroemdste studentenclubs. Toen de leiding drie jaar lang toevertrouwd werd aan Joseph Smeets, kende de club een enorme uitbreiding. Niet alleen te Leuven maar ook buiten de grenzen wist Maaslandia enige bekendheid te verwerven. Zo bracht men een bezoekje aan de Université de Lille. Het bier stroomde daar in de grote aula overvloedig uit een ton met een houten kraantje en zonder schuim. Daarna werd het feest verder gezet in de dissectiezaal van de faculteit geneeskunde. Desalniettemin verkeerden de Fransen in de mening dat de preses van Maaslandia de rektor van de Universiteit van Leuven was. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat Yvan Warson als eerste Maaslander in 1959 – 1960 verkozen werd tot senior seniorum. Aan het einde van de jaren zestig wordt onder leiding van Hubert Engelen voor de eerste maal het schild aan de muur gehangen in den Ambi bij Tienne en Gerda. Maaslandia kende een enorme groei en Guy Colson vestigde een nimmer verbeterd record met het verkopen van lidkaarten.

In die jaren konden ook studentinnen lid worden van Maaslandia. Deze opstoot van feminisme was echter van korte duur. In 1978 werd Georges Lenssen de tweede en voorlopig laatste senior seniorum uit de rangen van Maaslandia. Het waren gouden tijden voor de club. Zowel financieel als qua clubleden manifesteerde Maaslandia zich als de sterkste club van de Limburgse Gilde! Er werden uitstapjes georganiseerd naar Parijs, cultuurdagen ingericht en cantussen deed de club in zaal Stella gezien het groot aantal enthousiastelingen. Maar in de tweede helft van de jaren tachtig verminderde het aantal leden plots drastisch door het vertrek van een hele generatie. Met het wegvallen van het oudejaarsavondgala zat de club ook financieel aan de grond. In 1987 had Maaslandia nog slechts vijf actieve leden. De alarmbel werd geluid en onder leiding van Frank Warson en Luc Machon werd de heropbouw van de club aangevat. Met de geboorte van activiteiten als de Italian Night in 1989 en het Snooker Gala in 1991 verwierf de club opnieuw naam binnen het SeniorenKonvent. Het ledenaantal bleef echter laag tot begin jaren negentig toen de club weer een groot aantal schachten mocht verwelkomen.

In 1996 keerde Maaslandia terug naar haar vertrouwde nest bij Jaco in de Ambiorix na enkele jaren rondgezworven te hebben in de Vagant op de Vismarkt en de Raadskelders onder het stadhuis van Leuven. Het was ook in deze jaren dat Maaslandia wederom van zich liet horen door activiteiten te organiseren als de Nacht van de Streekbieren en de Aruba Night. Het hoogtepunt was het fantastische lustrumgalabal te Maaseik in 1998 ter ere van het 55 jarig bestaan van de club. Ook in de hieropvolgende jaren werd wederom een galabal georganiseerd in het majestueuze kasteel Vilain XIIII te Leut in Maasmechelen.

Doch in het najaar van 2003 werd duidelijk dat onvoldoende fris bloed in de club aanwezig was om de rijke traditie voort te zetten. Bijgevolg werd een rustpauze ingelast in de dagelijkse werking van de club. In 2014 werd Moeder Maaslandia heropgericht.

Besturen

2017 – 2018 (Ambiorix)
Senior: Giel Clauwers v. Pintje
Vice-senior: Ali Avci v. Baba
Prosenior: Tom Vanmontfort v. Druug 
Quaestor: Bas Kerckhoffs v. Struuk
Ab-actis: Max Beeren v. Beer
Schachtenmeester: Willem Steijvers v. Bokboks
Zedenmeester: Guy Wijnen v. Tijgertje (oud-senior)
Sportführer: Stefan Peeters v. Primus
Tempoführer: Seppe Verlaak v. Kloeët
Cantor: Dennis Laveaux v. Doge (oud-senior)

2016 – 2017 (Ambiorix)
Senior: Tom Vanmontfort v. Druug
Vice-senior: Jorig Wielockx v. Proficiat
Pro-senior/Cantor: Dennis Laveaux v. Doge
Schachtentemmer: Stefan Peeters v. Primus
Quaestor: Vincent Cloetens v. Embryo
Zedenmeester: Jitse Brioso v. Sloapmuts
Sportführer: Sam Ramaekers v. Spiejdo
Scriptor: Thaens Glenn v. Muur
Tempoführer: Ali Avci v. Baba

2015 – 2016 (Ambiorix)
Senior: Dennis Laveaux v. Doge
Pro – senior: Guy Wijnen v. Tijgertje
Vice – Senior: Max Beeren v. Beer
Ab – actis: Tom Vanmontfort v. Druug
Quaestor: Giel Clauwers v. Pintje
Sportführer: Stefan Peeters v. Primus
Schachtenmeester: Robin Telen v. Gijl
Zedenmeester: Jorig Wielockx v. Proficiat

2014 – 2015 (Ambiorix)
Senior: Guy Wijnen
Vice – Senior: Max Beeren
Ab Actis: Klaas Wijnen
Quaestor: Christof Schols
Schachtenmeester: Dennis Laveaux
Sportführer: Giel Clauwers

2002 – 2003 (Ambiorix)
Safak Celik v. Osama

2001 – 2002 (Ambiorix)
Senior: Gerd Jacobs v. Beemer

2000 – 2001 (Ambiorix)
Senior: Ralph Neven v. Ambras

1999 – 2000 (Ambiorix)
Senior: Karel Erven v. Sweet 16

1998 – 1999(Ambiorix)
Senior: Steven Keulers v. Adje

1997 – 1998 (Ambiorix)
Senior: Philippe Plaghki v. Sneeuwbal

1996 – 1997(Ambiorix)
Senior: Filip Colson v. Cartouche

1995 – 1996(Ambiorix)
Senior: Tom Devries v. Oscaar

1994 – 1995(Ambiorix)
Senior: Tom Van Mierlo v. Milo

1993 – 1994 (Vagant)
Senior: Stijn Schouwenaars v. Vandaal

1992 – 1993 (Vagant)
Senior: Gerry Toninato v. 100 Meter

1991 – 1992 (Vagant)
Senior: Yves Vannerum v. Brabander

1990 – 1991 (Vagant)
Senior: Ludo Schildermans v. Schilly

1989 – 1990 (Drie Schepen)
Senior: Marcel Zoons v. Celle

1989 – 1990 (Drie Schepen)
Senior: Luc Machon v. Paulus

1988 – 1989 (Drie Schepen)
Senior: Luc Machon v. Paulus

1987 – 1988 (Kraakske)
Senior: Frank Warson v. Fats

1986 – 1987 (Kraakske)
Senior: Louis Christoffels v. Luigi

1985 – 1986 (Kraakske)
Senior: Luc Claessens v. Kromme

1984 – 1985 (Ambiorix)
Senior: Karel Verschelde v. Nagelke

1983 – 1984 (Ambiorix)
Senior: Johan Dehaese v. …

1982 – 1983 (Ambiorix)
Senior: Paul Vanelst v …

1981 – 1982 (Ambiorix)
Senior: Paul Vanelst v. …

1980 – 1981 (Ambiorix)
Senior: Jos Verschelde v. …

1979 – 1980 (Ambiorix)
Senior: Paul Lenssen v. …

1978 – 1979 (Ambiorix)
Senior: Paul Lenssen v. …

1977 – 1978 (Ambiorix)
Senior: Etienne Stouten v. …

1976 – 1977(Ambiorix)
Senior: Lode De Cock v. …

1975 – 1976 (Ambiorix)
Senior: Georges Lenssen v. …

1974 – 1975 (Ambiorix)
Senior: Mathy Slechten v. …

1973 – 1974 (Ambiorix)
Senior: Roger Houben v. Rog

1972 – 1973 (Ambiorix)
Senior: Jozef Penders v. Jef

1971 – 1972 (Ambiorix)
Senior: Jozef Penders v. Jef

1970 – 1971(Ambiorix)
Senior: Jos Henckens v. …

1969 – 1970(Ambiorix)
Senior: Rik Segers v. …

1968 – 1969 (Ambiorix)
Senior: Lode Beckers v. …

1967 – 1968 (Stadsbond)
Senior: Hubert Engelen v. …

1966 – 1967 (Wit Paard)
Senior: Theo Hamers v. …

1965 – 1966 (Wit Paard)
Senior: Roland Albrechts v. Roeland

1964 – 1965 (Wit Paard)
Senior: Maxime Hamers v. …

1963 – 1964 (Wit Paard)
Senior: Leo Segers v. …

1962 – 1963 (Wit Paard)
Senior: André Colson v. …

1962 – 1963 (Wit Paard)
Senior: Lode Beckers v. …

1961 – 1962(Wit Paard)
Senior: Lode Beckers v. …

1960 – 1961 (Konijnepijp)
Senior: Hubert Hendrickx

1960 – 1961 (Konijnepijp)
Senior: Frans Van Streels

1959 – 1960 (Uilenhof)
Senior: Frans Van Streels

1958 – 1959 (Tijl)
Senior: Yvan Warson

1957 – 1958 (clubcafe onbekend)
Senior: Yvo Uyttendaele

1956 – 1957(Club)
Senior: Jos Daniels

1955 – 1956 (clubcafe onbekend)
Senior: Yvo Uyttendaele

1954 – 1955 (clubcafe onbekend)
Senior: Joseph Smeets

1953 – 1954 (clubcafe onbekend)
Senior: Joseph Smeets

1952 – 1953 (clubcafe onbekend)
Senior: Joseph Smeets

1951 – 1952 (clubcafe onbekend)
Senior: Georges Reynders v. Bill

1950 – 1951 (clubcafe onbekend)
Senior: Jozef Eerens v. Jef

1949 – 1950 (clubcafe onbekend)
Senior: Jozef Eerens v. Jef

1948 – 1949 (clubcafe onbekend)
Senior: Francis Huysmans v. Cieke

1947 – 1948 (clubcafe onbekend)
Senior: Marcel Colla

1946 – 1947 (clubcafe onbekend)
Senior: Marcel Colla

1945 – 1946 (clubcafe onbekend)
Senior: Marcel Colla

1944 – 1945 (clubcafe onbekend)
Senior: Eduard Trips

1943 – 1944 (clubcafe onbekend)
Senior: Eduard Trips

1942 – 1943 (clubcafe onbekend)
Senior: Eduard Trips